Setup Menus in Admin Panel

 • LOGIN
 • Нямате артикули в количката.

Общи условия, политика за сигурност и отказ от услуга

Общи условия

Информация относно платформата

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и “Ленгуидж Академи ” ЕООД, ЕИК: 201937259 (Доставчикът/www.academybg.eu)

 1. Ленгуидж Академи ЕООД, булстат 201937259
 2. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, ул. Екатерина Симитчиева 15 партер ,
 3.  Учебен център и Център по чуждо- езикови он –лайн обучения Ленгуидж Академи

Условия за ползване

С регистрацията си на електронната платформа за обучения www.academybg.eu , всеки участник в курса декларира, че е съгласен с общите условия за ползване на сайта и с утвърдения правилник за работа на Учебен център „ Ленгиуидж Академи” ЕООД .

При попълване на формата за регистрация, всеки участник в курса подава заявление за участие, като всеки курсист записва:

 • Трите/ двете  си имена;
 • имейл и телефон за връзка.

С попълването на тази регистрационна форма, всеки един от участниците за обучение в Учебен център  Ленгуидж Академи декларира, че:

        1.Заявява участие в избрания курс по свое собствено желание.

 1. Запознат е с Общите условия за ползване на „ Ленгуидж Академи „ ЕООД
 2. Декларира съгласие личните му данни да бъдат обработвани

Политика за поверителност

„Ленгуидж Академи ” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни в комисията за защита на личните данни.

Нашата мисия е да помагаме на хората с решения на техните проблеми и поради това се стремим нашите потребители винаги да са доволни от услугите ни, независимо дали са безплатни или платени. В тази връзка ние ще направим всичко по силите ни нашите потребители да получат желаните реални резултати, а настоящият документ се изготвя поради изискването на българското законодателство за съществуването на такъв.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Езиков център „ Ленхуидж Академи” ЕООД работи.

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

www.academybg.eu  не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета. УЦ „ Ленгуидж Академи” ЕООД  не задължава изрично подаването на лични данни, освен в случаите, в които е законосъобразно и целесъобразно.

Също така, потребителите ни по всяко време могат да оттеглят съгласието си с общите условия на УЦ, което от своя страна може да породи редица неизправности и проблеми с доставянето на предлаганата от нас услуга. www.academybg.eu  както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от www.academybg.eu  с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

Горепосочената информация, както и e-mail адресите, които съобщавате на сайта при регистрация, се използват единствено във връзка с функционирането на www.academybg.eu и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Повече информация относно поверителността тук.

Политика за връщане на парите и авторски права

www.academybg.eu  поддържа интернет страници с безплатно съдържание на тема софтуерни обучения. В допълнение към безплатното съдържание, се провеждат платени онлайн обучения и в тази връзка има регистрация на обучаващите се за курсовете.

Всички платени продукти имат 30 дневна гаранция за връщане на парите на потребителите.

Видео уроците са защитени с авторско право. Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува, като нарушение на авторските права на  Ленгуидж Академи ЕООД

При констатиране на нарушение на авторските права, „Ленгуидж Академи ‘’ има право да санкционира потребителите нарушили правата, като може да деактивира потребителски профил, да не допуска ползването на курсове и издаването на удостоверения на потребителите, които са свалили уроците за лично ползване или за разпространение.

Всеки потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителски профил. Потребителския профил се създава при регистриране в сайта. Потребителския профил се ползва от потребителя за достъпване на видео уроците в сайта.  Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент. При засичане, че два потребителя ползват един профил за достъп до уроците, имаме право да затворим потребителския профил на клиента.

Какви лични данни събира „ Ленгуидж Академи „ ЕООД ? Как и с кого ги споделяме?

Личните данни се събират и обработват за следните цели: счетоводни, защита на информационната сигурност и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Личните данни на ползвателя се събират и обработват на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и чл. 6 ал. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното: изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата и в Изпълнение на задълженията на към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Прилагат се следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите: законност и добросъвестност; точна определеност на целите на обработката; съотносимост с целите на обработката; точност и актуалност; съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Не се събират и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят „Ленгуидж Академи” ЕООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, „Ленгуидж  Академи”  ООД унищожава получените данни.

За лицата ненавършили 16 години

За Ползватели, които не са навършили 16 години – всяка безплатна услуга, която предлагаме без необходимост от регистрация може да бъде използвана свободно. Ако се пристъпи към регистрация в сайта или поръчка на услуга, съответно Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

 

Достъп до предоставените данни

Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Ленгуидж Академи” ЕООД  искане за предоставяне на достъп по електронен път.

„Ленгуидж Академи ” ЕООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от „Ленгуидж Академи ” ЕООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице;
 • физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца, всяка следваща заявка е на стойност 99лв. с ДДС.

Физическото лице, чиито данни се обработват от „Ленгуидж Академи ”ЕООД има право по всяко време да поиска от „Ленгуидж Академи ” ЕООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заличаването или „правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Има ситуации, в които може да бъде отказано такова действие от „Ленгуидж Академи ” ЕООД:

 • за правото на свобода на изразяване и информация;
 • за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
 • архивиране за цели в обществено интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
 • за установяване , упражняване или защитата на правни претенции.

Исканията, отправени до „Ленгуидж Академи ” ЕООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред „Ленгуидж Академи ” ЕООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

С цел максимална информираност и защита на потребителите при онлайн разплащания „Ленгуидж Академи “ ЕООД в качеството си на търговец предоставя следната информация

1.1. Данни за търговеца:

1.1.1. име на търговеца (изписано по начина, по който ще фигурира в банковото извлечение на картодържателя): Ленгуидж Академи ЕООД

1.1.2. адрес: гр. Варна, ул.” Екатерина Симитчиева” 15

1.1.3. телефони: 052/ 61 95 26

1.1.4. e-mail за контакт.: Използва се формата за контакт на сайта.

1.2. Описание на предлаганите стоки и/или услуги (предлаган асортимент, съдържание, количество и др.);

1.3. Цени на стоките и/или услугите, дължими данъци и такси се предоставят за всеки отделен проект

1.4. Валута, в която са калкулирани цените е български лева.

1.5. Условия и начини за доставка на стоки/предоставяне на услуги и цена на доставката: Доставката се извършва по електронен път.

1.6. Политика на ТЪРГОВЕЦА по защита на личните данни на клиентите и политика на ТЪРГОВЕЦА за сигурност при предаване на данните за разплащания с карти;

1.7. Условия на търговеца за работа с клиенти – Търговецът публикува на достъпно място в интернет страницата си условията за отмяна на плащане/поръчка на стока и/или услуга; възстановяване на суми и връщане на закупена стока:

1.7.1. Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy):

Всички платени продукти имат 14-дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача- по закона за он- лайн търговията. За отказ, купувачът следва само да се свърже с „Ленгуидж Академи “ ЕООД чрез формата за контакт и да заяви отказ.

1.7.2. Условия за връщане на закупена стока (Return policy)

Връщането на суми става само чрез Е пай.

1.7.3. Условия за възстановяване на заплатени от картодържателя суми (Refund policy):

Всички платени продукти имат 14 дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За възстановяване на заплатени сума за закупената стока, купувачът следва само да се свърже с „Ленгуидж Академи” ЕООД чрез формата за контакт и да заяви възстановяване.

1.7.4. Условия на замяна на поръчана от картодържател стока/услуга:

– при невъзможност за търговеца да предостави на картодържателя поръчана от него стока или услуга, същия може да предложи алтернативна такава;

– при несъгласие, търговецът следва да възстанови стойността на непредоставената стока/услуга на картодържателя.

Информация от потребителите

www.academybg.eu  не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до www.academybg.eu  с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. www.academybg.eu  използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на www.academybg.eu . За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

www.academybg.eu  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.academybg.eu  има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всяко съдържание, публикувано в платформата www.academybg.eu   под всякаква форма (текст, изображение, видео или аудио) от потребителите като въпрос, отговор, коментар, статия, урок, ръководство, става собственост на Ленгуидж Академи ЕООД.

Общи бележки

www.academybg.eu  управлява този Сайт от офисът си във Варна , България. www.academybg.eu  не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. www.academybg.eu  може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от www.academybg.eu  сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • името и адреса ни – „Ленгуидж Академи ” ЕООД, гр. Варна, ул. Екатерина Симитчиева 15
 • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • цената на стоките записана до всеки продукт е крайна цена за клиента, като не се начислява ДДС, понеже дружеството не е регистрирано по ЗДДС.
 • стойността на транспортните разходи за доставка е нула лева, понеже доставката на е-продукти става по електронен път.
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начинът за доставка е по електронен път.

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 30 без никакви допълнителни условия.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към www.academybg.eu  трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на www.academybg.eu , но не и да го копира;
 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.academybg.eu
 • не трябва да посочва неявно, че www.academybg.eu налага или препоръчва него или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на www.academybg.eu
 •  
 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

Политика за поверителност на www.academybg.eu

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас като пишете на eaacademy@abv.bg